Get Adobe Flash player


ÕIGE ALUSTUS:
Pildil põlevad süütetikud ja puuhalud on just süttimas. Kui puud on kuivad, siis tuli vinduma ei jää.

VÕIMALIKULT PALJU GAASI:
Alanud on halgudest gaasi eraldumine ja pea kõik, mis gaasiks muutuma peab, võtab ka tuld.

PEALMISED HALUD ESIMESENA:
Põlemisprotsessi algul süttivad kõigepealt kõrgele pandud puud. Sel hetkel ja moel on puugaasi eraldumine kõige suurem. Kõikidel muudel süütamisviisidel pole see nii hästi kontrolli all.

NII SAAD ROHKEM SOOJA:
Ka püstiselt asetatud halud süüdatakse ikkagi pealt. Selleks on mõistlik kasutada süütamispeergu või mõõdukal hulgal vanu ajalehti ja puutohtu. Sellisel viisil süütamisel süttib ka kogu eraldunud gaas. Süttimiskiirus on võrreldes altsüütamisega sama hea, kui mitte parem.

JÄRGMISE AH